Xin cấp phép xây dựng nhanh UBND huyện

MỤC LỤC BÀI VIẾT
 Đối với công trình, nhà ở thuộc trường hợp phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công thì cần phải xin giấy phép trước khi xây dựng. Tuy nhiên còn có rất nhiều người còn chưa biết làm thế nào trong việc làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn thủ tục xin cấp phép xây dựng nhanh UBND huyện một cách chi tiết.

1 Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhanh UBND huyện

1.1 Xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thành phần hồ sơ:
Căn cứ Điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ gồm:
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo Mẫu số 01.
Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (Sổ đỏ, Sổ hồng hoặc các loại giấy tờ khác theo quy định tại Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP).
Xin cấp phép xây dựng nhanh UBND huyện
02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:
  • Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
  • Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;
  • Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;
Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.
Bao gồm:
Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;
Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại nội dung này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.
Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại điểm 1, 2, 3 nội dung này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.
Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.
Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân tham khảo bản vẽ thiết kế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố khi tự lập thiết kế xây dựng

1.2 Xin giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị: 02 bộ.
Thành phần hồ sơ:
Điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình gồm những giấy tờ sau:
Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ theo Mẫu số 01.
Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
Xin cấp phép xây dựng nhanh UBND huyện
Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.
Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo tương ứng với mỗi loại công trình theo quy định tại Điều 43 hoặc Điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP (nếu sửa chữa, cải tạo biệt thự, nhà ở độc lập, nhà ở liền kề thì hồ sơ thiết kế cần chuẩn bị như bản vẽ thuộc thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ mới).

2 Quy trình xin cấp phép xây dựng nhanh UBND huyện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ và nộp 01 hồ sơ ở UBND cấp huyện nơi chuẩn bị xây dựng nhà ở và muốn xin phép xây dựng.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ yêu cầu người sử dụng đất bổ sung còn nếu hồ sơ đủ thì viết giấy biên nhận trao cho người sử dụng đất.
Trong trường hợp cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất biết và thông báo cho cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện.
Bước 3: Người sử dụng đất đến nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian đã ghi trên giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định. Người sử dụng đất nhận giấy phép kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp phép hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng.

3 Nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhanh UBND huyện

Khi xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thì người nộp hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công hoặc Bộ phận một cửa cấp huyện.
Đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ phận một cửa liên thông để chuyển hồ sơ cơ quan có thẩm quyền.
Xin cấp phép xây dựng nhanh UBND huyện
Tóm lại, khi xin giấy phép xây dựng thì trong đơn phải ghi theo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trong bảng trên (nhà ở riêng lẻ thì ghi là Ủy ban nhân dân + tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) và hồ sơ được nộp tại bộ phận một cửa (có thể nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền nhưng chủ yếu nộp tại bộ phận một cửa).
 
Dưới đây là một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, phát giấy phép xây dựng hiện nay:
Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và tại những khu vực theo quy định của UBND cấp huyện khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.
Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 
 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hoá, công trình tượng đài, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của UBND cấp tỉnh, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Lưu ý: Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì các vấn đề liên quan đến chỉnh sửa, gia hạn cấp lại hoặc thu hồi đều do cơ quan đó đảm nhiệm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới (UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã) cấp không đúng quy định.

4 Thời gian cấp giấy phép xây dựng nhanh UBND huyện

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nộp ở UBND cấp huyện nơi mà chuẩn bị xây dựng và muốn xin phép xây dựng. Sau khi nộp hồ sơ bạn sẽ phải đợi bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Nếu hồ sơ thì chưa đầy đủ thì phải bổ sung, còn nếu đã đầy đủ thì bạn sẽ nhận được một biên nhận từ bộ phận tiếp nhận.
Xin cấp phép xây dựng nhanh UBND huyện
Đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới bao gồm giấy phép xây dựng tạm, điều chỉnh, giấy phép di dời thì thời gian không quá 20 ngày làm việc đối với công trình; 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối với trường hợp cấp lại hoặc xin gia hạn giấy phép thì không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5 Lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng nhanh UBND huyện

Lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng nhanh ở 3 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng:
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hà Nội Căn cứ nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 thì:
Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000 đồng.
Cấp mới đối với công trình khác: 150.000 đồng.
Gia hạn giấy phép xây dựng: 15.000 đồng.
Lệ phí xin giấy phép xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Điều 2 Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, cụ thể:
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng.
Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng.
Gia hạn, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xây dựng: 15.000 đồng.
Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng Thành phố Hải Phòng căn cứ Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018, cụ thể:
Cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng.
Cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng khác: 150.000 đồng.
Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: 15.000 đồng.
Tin tức liên quan