Xin cấp phép xây dựng nhanh Quảng Ninh

MỤC LỤC BÀI VIẾT
 Hiện nay, thủ tục xin giấy phép xây dựng khá phức tạp, nếu không thực hiện phù hợp bạn sẽ khó hoàn công công trình đã xây dựng. Để được cấp giấy phép xây dựng, bạn cần phải soạn thảo hồ sơ nộp lên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Vậy làm thế nào để xin cấp phép xây dựng nhanh Quảng Ninh, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn những thông tin về vấn đề trên.

1 Các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng nhanh tại Quảng Ninh

 Theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư trước khi khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình bất kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, trừ các trường hợp dưới đây:
Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;
Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;
Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;
Xin cấp phép xây dựng nhanh Quảng Ninh
Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định;
Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;
Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;
Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;
Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/06/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Xây dựng;

2 Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng tại Quảng Ninh

2.1 Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị tại Quảng Ninh

Đối với công trình trong đô thị tại Quảng Ninh nếu đáp ứng được các điều kiện dưới đây sẽ được cấp Giấy phép xây dựng:
Công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
Xin cấp phép xây dựng nhanh Quảng Ninh
Công trình phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;
Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định;
Có hồ sơ xin cấp Giấy phép hợp lệ.

2.2 Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị tại Quảng Ninh

Công trình không theo tuyến ngoài đô thị tại Quảng Ninh được cấp Giấy phép xây dựng khi đáp ứng được các điều kiện dưới đây:
Công trình phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;
Xin cấp phép xây dựng nhanh Quảng Ninh
Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định;
Có hồ sơ xin cấp Giấy phép hợp lệ.

2.3 Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại Quảng Ninh

Nhà ở riêng lẻ tại Quảng Ninh được cấp Giấy phép xây dựng khi đáp ứng được các điều kiện sau:
Nhà ở phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;
Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác. Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, dưới 3 tầng và có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận;
Có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng hợp lệ;
Ngoài ra:
Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định đã nêu trên và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

3 Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhanh tại Quảng Ninh

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu);
Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Xin cấp phép xây dựng nhanh Quảng Ninh
Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:
Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;
Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Các tài liệu khác, bao gồm:
Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế;
Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm;
Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (theo mẫu), kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế; (Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 và có chiều cao dưới 12 mét, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận)
Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình liền kề đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề;
Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

4 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại Quảng Ninh

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ
Xác định đúng công trình xây dựng cần xin giấy phép để soạn thảo hồ sơ xin cấp phép hợp lệ.
Bước 2: Nộp hồ sơ
Hồ sơ được gửi tới bộ phận một cửa của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện.
Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ
Chuyên viên khi tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho chủ xây dựng. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ về mặt nội dung và hình thức sẽ không được tiếp nhận và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện tiếp hồ sơ.
Bước 4: Thẩm định hồ sơ
Xin cấp phép xây dựng nhanh Quảng Ninh
Hồ sơ được tiếp nhận sẽ được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định và kiểm tra thực địa trong vòng 05 ngày làm việc.
Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu nhận thấy hồ sơ còn thiếu hoặc không đúng với thực tế, chủ đầu tư xây dựng được hướng dẫn hoàn thiện tiếp hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc. Trường hợp chủ đầu tư vẫn chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư biết. Nếu hồ sơ vẫn không hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, cơ quan cấp Giấy phép Thông báo cho chủ đầu tư về việc không cấp Giấy phép Xây dựng (có nếu rõ lý do).
Bước 5: Cấp giấy phép xây dựng
Tùy vào từng trường hợp cụ thể cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện cấp Giấy phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết);
Trường hợp được Cấp Giấy phép xây dựng, chủ đầu tư xây dựng căn cứ ngày hẹn trên Giấy biên nhận lên Bộ phận trả kết quả của Trung tâm hành hính công lấy Giấy phép.

5 Thời gian cấp phép xây dựng tại quận Quảng Ninh

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 8 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp hết thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 7 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn theo quy định.
Tin tức liên quan