Dịch vụ xin cấp phép xây dựng nhanh công trình

MỤC LỤC BÀI VIẾT
 Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Ngoại trừ các trường hợp được ưu tiên thì theo quy định trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư cần phải có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, không ít cá nhân thậm chí doanh nghiệp thường gặp một số khó khăn trong việc thiết lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng một cách hoàn chỉnh.  Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đây đủ dịch vụ xin giấy phép xây dựng trọn bộ.

1 Các vấn đề liên quan đến giấy phép xây dựng nhanh công trình

1.1 Cơ sở pháp lý

Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015).
Dịch vụ xin cấp phép xây dựng nhanh công trình
Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016).

1.2 Đối tượng phải xin giấy phép

Mỗi quốc gia đều có một cách quản lý, một bộ luật riêng. Quy định tại điều 62 Luật Xây dựng của Việt Nam thì trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng. Như vậy, mọi công trình, nhà ở đều phải xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, bộ luật cũng bổ sung một số công trình, nhà ở không cần có giấy phép xây dựng:
Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung, điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt
Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình.
Dịch vụ xin cấp phép xây dựng nhanh công trình
Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cấp Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư trừ công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật
Công trình thuộc bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính
Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuộc các xã vùng sâu, vùng xa.

2 Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhanh công trình

Các công trình, nhà ở muốn được cấp phép xây dựng cần có những điều kiện như sau:
Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt
Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng thiết kế đô thị, các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh, bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.
Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hoá phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường
Dịch vụ xin cấp phép xây dựng nhanh công trình
Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ
Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh
Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị.
Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm.

3 Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng nhanh công trình

Uỷ ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải cấp giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.
Uỷ ban nhân dân cấp huyện (quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh) cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong đô thị, các trung tâm cụm xã thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình có kiến trúc đặc thù, công trình tôn giáo và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính do mình quản lý theo quy định của Chính phủ và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình có kiến trúc đặc thù, công trình tôn giáo và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính do mình quản lý theo quy định của Chính phủ.

4 Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhanh công trình

4.1 Nội dung giấy phép xây dựng nhanh công trình

Giấy phép xây dựng đúng chuẩn bao gồm những nội dung sau:
  • Địa điểm, vị trí xây dựng công trình, tuyến xây dựng công trình
  • Loại, cấp công trình
  • Cốt xây dựng công trình
  • Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
  • Bảo vệ môi trường và an toàn công trình
Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp trong đô thị ngoài các nội dung trên thì còn phải có nội dung về diện tích xây dựng công trình, chiều cao từng tầng, chiều cao tối đa toàn công trình, màu sắc công trình
Những nội dung khác quy định đối với từng loại công trình
Hiệu lực của giấy phép: 12 tháng kể từ ngày cấp phép (quy định tại khoản 10 điều 90 Luật xây dựng năm 2014).

4.2 Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhanh công trình

Dựa vào nội dung điều Khoản 1 điều 95 Luật xây dựng 2014 quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, công trình, hồ sơ xin cấp phép xây dựng bao gồm:
Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu định sẵn): 3 bản chính. Trường hợp xin giấy phép xây dựng tạm có thời hạn cần có thêm cam kết dỡ bỏ, giải phóng mặt bằng khi Nhà Nước có yêu cầu.
Dịch vụ xin cấp phép xây dựng nhanh công trình
Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở, công trình: Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính, mặt bằng móng của công trình, sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.
Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: bản sao được công chứng

5 Quy trình thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhanh công trình

Sau khi chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ bộ hồ sơ xin giấy cấp phép xây dựng, tiến hành quá trình nộp hồ sơ và xét cấp. Quá trình này gồm 3 bước như sau:
Bước 1: Nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại UBND cấp huyện nơi chuẩn bị xây dựng nhà ở và muốn xin giấy phép xây dựng.
Bước 2: Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có sai sót, cơ quan sẽ hướng dẫn, giải thích và yêu cầu người nộp bổ sung giấy tờ. Khi hồ sơ đã đầy đủ, đúng theo quy định, cơ quan sẽ viết giấy biên nhận, trong đó có hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng.
Bước 3: Người xin giấy phép xây dựng tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định.
Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, công trình bao gồm việc cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng đến quận, sau khi kiểm tra, xem xét tính hợp lệ, quận sẽ thụ lý hồ sơ, người cấp phép đóng phí. Thời gian nhận được giấy cấp phép thường mất khoảng 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị và mất 10 ngày đối với nhà ở nông thôn.

6 Dịch vụ xin giấy phép xây dựng công trình uy tín, nhanh chóng

Quy trình chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xây dựng khá phức tạp và tốn nhiều thời gian nên nhiều chủ đầu tư đã lựa chọn các công ty cung cấp dịch vụ này. Nên chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép xây dựng uy tín nhận được nhiều đánh giá phản hồi tích cực của khách hàng. Khách hàng chỉ cần cung cấp các loại giấy tờ cần thiết theo quy định, những việc còn lại đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện giúp bạn.
Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, chu đáo, trách nhiệm với công việc, đảm bảo cho quá trình xin cấp giấy phép xây dựng được thực hiện nhanh chóng, không làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình của bạn. 
Dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng có mặt tại tất cả các quận, huyện ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước. Cùng với đó là mức giá hợp lý, không phát sinh bất kỳ một khoản chi phí nào trong quá trình xin giấy phép xây dựng.
Tin tức liên quan