Xin cấp phép xây dựng nhanh khu công nghiệp

MỤC LỤC BÀI VIẾT
 Càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tư nhân đầu tư, xây dựng vào các khu công nghiệp. Xây dựng một dự án, công trình dù to hay nhỏ thì cũng đều phải xin giấy phép xây dựng, nhưng không phải ai cũng có thể thành thạo để xử lý vấn đề này. Vậy làm thế nào để xin cấp phép xây dựng nhanh khu công nghiệp, hãy tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây của chúng tôi.

1 Đối tượng cấp phép xây dựng nhanh khu công nghiệp

Điều 89 Luật xây dựng năm 2014 quy định về đối tượng được cấp giấy phép xây dựng như sau:
Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:
Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;
Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;
Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;
Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;
Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;
Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;
Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;
Xin cấp phép xây dựng nhanh khu công nghiệp
Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.
Như vậy công trình nhà xưởng của bạn không thuộc các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Bạn làm hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nộp tới Uỷ bạn nhân dân cấp tỉnh. Luật xây dựng quy định Uỷ bạn nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II. Trong trường hợp được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp thì Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp được quyền cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.

2 Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhanh khu công nghiệp

Bao gồm những giấy tờ sau:
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.
Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:
Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
Xin cấp phép xây dựng nhanh khu công nghiệp
Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;
Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.
Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

3 Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhanh khu công nghiệp

Sở Xây dựng: cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp;
Xin cấp phép xây dựng nhanh khu công nghiệp
Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cấp phép cho các đơn vị sử dụng đất thuộc ranh giới của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện các yêu cầu thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng;
Ủy ban nhân dân: cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị; nông thôn, giấy phép xây dựng nhà xưởng. Tại các thành phố lớn xin giấy phép xây dựng thủ tục lại càng đơn giản hơn do trong các năm vừa qua nhà nước ta đã ngày càng cải thiện các dịch vụ công cho người dân.

4 Quy trình xin phép xây dựng nhanh khu công nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bộ hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp gồm các loại giấy tờ dưới đây.
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
Giấy chứng nhận đầu tư hoặc thông báo tiếp nhận đầu tư của Ban quản lý (bản photocopy).
Bản cam kết bảo vệ môi trường (Bản sao có chứng thực). Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC (bản sao có chứng thực) kèm 01 bộ hồ sơ bản vẽ có đóng dấu thẩm duyệt PCCC (Bản photocopy).
Bản chính dự án đầu tư xây dựng công trình gồm:
Thuyết minh dự án.
Bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thi công có đóng dấu thẩm tra của 1 đơn vị tư vấn có chức năng.
Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế và chứng chỉ hành nghề của chủ trì các bộ môn thiết kế (bản sao có chứng thực).
Xin cấp phép xây dựng nhanh khu công nghiệp
Bản chính báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thi công, kèm giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thẩm tra (bản sao có chứng thực).
Bản chính báo cáo khảo sát địa chất công trình kèm theo giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị khảo sát và chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát địa chất công trình (Bản sao có chứng thực).
Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền
Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp thì Ban quản lý khu công nghiệp sẽ xem xét và cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp.
Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày, khi đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.
Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng công trình:
Trong thời gian 30 ngày trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn. Công trình chưa khởi công thì chủ đầu tư phải xin gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy xin phép xây dựng chỉ được gia hạn đúng 1 lần. Thời gian gia hạn không quá 6 tháng. Nếu hết 6 tháng đó mà chủ đầu tư không tiến hành xây dựng. Thì phải nộp hồ sơ để tiến hành xin giấy phép xây dựng mới.
Tổ chức cá nhân nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố.
Tin tức liên quan