Hướng dẫn xin cấp phép xây dựng nhanh dự án treo

MỤC LỤC BÀI VIẾT
 Dự án, quy hoạch treo tại các địa phương không phải chuyện hiếm, nhiều dự án không thực hiện gây lãng phí giá trị quyền sử dụng đất. Quy hoạch xây dựng đặc biệt là các quy hoạch treo ảnh hưởng khá lớn đến việc xin giấy phép xây dựng. Vậy làm thế nào để xin cấp phép xây dựng nhanh dự án treo, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của chúng tôi.
Xem thêm: 
Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhanh hỗn hợp đầy đủ

1. Dự án treo là gì?

Dự án treo hay đất dự án, quy hoạch treo là cách gọi ngắn gọn của dự án sử dụng đất treo, theo như Luật đất đai 2013 của nước ta thì đây là phần diện tích đất được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của địa phương và đã được công bố thu hồi để thực hiện các dự án khác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo như kế hoạch đề ra.
Hướng dẫn xin cấp phép xây dựng nhanh dự án treo
Nếu sau 3 năm không có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất kể từ ngày công bố quy hoạch theo quy định tại Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi.
Có thể hiểu đơn giản: dự án treo là dự án đã được phê duyệt, đã công bố kế hoạch thu hồi đất nhưng để lâu rồi mà không thực hiện (thực hiện không đúng tiến độ).

2 Có được xây nhà trên đất quy hoạch treo hay không?

Luật xây dựng 2014 quy định như sau:
Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo. (Khoản 5 Điều 94 Luật xây dựng 2014)
Hướng dẫn xin cấp phép xây dựng nhanh dự án treo
Theo quy định trên thì nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực theo quy định trên thì không được xây dựng mới mà chỉ được phép sửa chữa, cải tạo nếu có giấy phép.
Ngày 01/01/2021 quy định trên được sửa đổi, bổ sung như sau:
Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.
Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này” (khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020)
Theo quy định này, nếu người dân đang sử dụng đất nằm trong quy hoạch mà sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất chưa có quyết định thu hồi mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố thì bạn được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.
Kết luận: từ 01/01/2021 hộ gia đình, cá nhân được xây nhà trên đất quy hoạch treo nếu UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đồng ý cấp giấy phép xây dựng. Khi được cấp giấy phép thì cũng chỉ là xây dựng có thời hạn, không được sử dụng lâu dài như các khu vực khác.

3 Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà trên đất có dự án treo.

3.1 Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 91 Luật xây dựng sửa đổi 2020 như sau:
Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Hướng dẫn xin cấp phép xây dựng nhanh dự án treo
Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;
Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

3.2 Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD, hồ sơ cần có gồm:
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.
Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:
Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
Hướng dẫn xin cấp phép xây dựng nhanh dự án treo
Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;
Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.
Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.
Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.
Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

3.3 Quy trình thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Dưới đây là quy trình thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng một cách chi tiết như sau:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ và nộp 01 hồ sơ ở UBND cấp huyện nơi chuẩn bị xây dựng nhà ở và muốn xin phép xây dựng.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ yêu cầu người sử dụng đất bổ sung còn nếu hồ sơ đủ thì viết giấy biên nhận trao cho người sử dụng đất.
Trong trường hợp cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất biết và thông báo cho cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện.
Bước 3: Người sử dụng đất đến nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian đã ghi trên giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định. Người sử dụng đất nhận giấy phép kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp phép hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng.

3.4 Thủ tục xin giấy phép xây dựng nộp ở đâu?

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nộp ở UBND cấp huyện nơi mà chuẩn bị xây dựng và muốn xin phép xây dựng. Sau khi nộp hồ sơ bạn sẽ phải đợi bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Nếu hồ sơ thì chưa đầy đủ thì phải bổ sung, còn nếu đã đầy đủ thì bạn sẽ nhận được một biên nhận từ bộ phận tiếp nhận.
Dưới đây là một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, phát giấy phép xây dựng hiện nay:
Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và tại những khu vực theo quy định của UBND cấp huyện khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.
Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hoá, công trình tượng đài, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của UBND cấp tỉnh, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

4 Lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng.

Dưới đây là lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng tại Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng:
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hà Nội Căn cứ nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 thì:
Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000 đồng.
Cấp mới đối với công trình khác: 150.000 đồng.
Gia hạn giấy phép xây dựng: 15.000 đồng.
Hướng dẫn xin cấp phép xây dựng nhanh dự án treo
Lệ phí xin giấy phép xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Điều 2 Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, cụ thể:
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng.
Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng.
Gia hạn, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xây dựng: 15.000 đồng.
Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng Thành phố Hải Phòng căn cứ Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018, cụ thể:
Cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng.
Cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng khác: 150.000 đồng.
Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: 15.000 đồng.
Xem thêm: 
Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhanh Yên Bái
Tin tức liên quan