Kế hoạch nghỉ tết nguyên đán 2021

 

Công ty cổ phần Xây Nhà Nhanh thông báo kế hoạch nghỉ tết nguyên đán Tân sửu 2021 như sau:

Bắt đầu nghỉ từ ngày: 06/02/2021 (ngày 25/12/2020 âm lịch)

Bắt đầu trở lại làm việc từ ngày: 21/02/2021 (ngày 10/01/2021 âm lịch)

Trong thời gian nghỉ tết công ty CP Xây Nhà Nhanh sẽ dừng các hạng mục thi công và trở lại làm việc bình thường sau khi kết thúc kỳ nghỉ.

Tin tức liên quan