Dịch vụ xin cấp phép xây dựng nhanh Hải Dương

MỤC LỤC BÀI VIẾT
 Để xây dựng 1 công trình tuân thủ đúng theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND thì giấy phép xây dựng là một văn bản pháp lý quan trọng do cơ quan chức năng cấp trước khi khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên còn rất nhiều người còn chưa biết được cách để xin giấy phép xây dựng nên ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình xây dưng. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn thông tin đầy đủ về dịch vụ xin cấp phép xây dựng nhanh Hải Dương để quá trình thi công xây dựng thuận lợi hơn.

1 Điều kiện xin cấp phép xây dựng nhanh Hải Dương

Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành
Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
Dịch vụ xin cấp phép xây dựng nhanh Hải Dương
Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định Luật xây dựng.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định Luật xây dựng.
Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định trên và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

2 Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhanh Hải Dương

Số lượng hồ sơ: chuẩn bị 02 bộ hồ sơ
Thành phần hồ sơ gồm có:
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại phụ lục số 1 thông tư 15/2016/TT-BTC-BXD
Bản sao các tệp chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất
Bảo sao hoặc tên chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật. Mỗi bộ gồm có
Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất có tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình.
Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình có tỷ lệ 1/50 – 1/200
Dịch vụ xin cấp phép xây dựng nhanh Hải Dương
Bản vẽ mặt bằng móng có tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mua, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.
Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại nội dung này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.
Đối với công trình xây dựng có tầng hầm thì hồ sơ cần bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.
Đối với công trình nhà phố có công trình liền kề phải có bản cam kết đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

3 Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhanh Hải Dương

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng hiện nay được thực hiện theo quy định mới nhất tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Nơi nộp: UBND cấp huyện / quận/ thị xã, TP thuộc tỉnh) nơi đặt đất xây dựng
Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc có thể gửi qua đường bưu điện đến UBND.
Bước 2: UBND tiếp nhận hồ sơ
UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
Kiểm tra hồ sơ
Ghi giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ
Dịch vụ xin cấp phép xây dựng nhanh Hải Dương
Bước 3: UBND kiểm tra hồ sơ
Nếu hồ sơ chưa đủ yêu cầu thì người sử dụng đất phải bổ sung thêm giấy tờ.
Nếu hồ sơ đã đủ thì viết giấy biên nhận, trao cho người sử dụng đất.
Trường hợp cần xem xét thêm, cơ quan cấp phép xây dựng phải thông báo cho chủ đầu tư bằng văn bản. Đồng thời, báo cáo với đơn vị có thẩm quyền quản lý trực tiếp để xem xét, chỉ đạo.
Sau khi UBND kiểm tra hồ sơ thiết kế. Nếu hồ sơ hợp lệ thì ra quyết định cấp giấy phép xây dựng.
Bước 4: Trả kết quả
Đến địa điểm nhận hồ sơ theo thời gian ghi trên giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định. Tại đây, tổ chức hoặc cá nhân sẽ nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng nhà ở hoặc văn bản trả lời nếu không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng.

4 Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhanh nhà ở Hải Dương

Theo quy định hiện hành, khi thực hiện các thủ tục xin giấy phép xây dựng cần phải chịu một số loại lệ phí. Mức thu chi phí xin giấy phép xây dựng nhà ở đó với nhà ở riêng lẻ là 50.000 đồng/giấy phép. Đối với các công trình khác là 100.000 đồng/giấy phép, mức gia hạn giấy phép 10.000 đồng. Mức thu phí giấy phép cũng có sự khác biệt giữa các tỉnh thành phố với nhau. Ví dụ:
Cấp mới với nhà ở riêng lẻ của nhân dân ở Hà Nội 75.000 đồng/giấy phép; TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Dương là 50.000 đồng/giấy phép.
Cấp mới đối với các công trình khác ở Hà Nội là 150.000 đồng/giấy phép; Hải Dương là 100.000 đồng/giấy phép.
Gia hạn giấy phép xây dựng ở Hà Nội 15.000 đồng/giấy phép; Hải Dương 10.000 đồng/giấy phép.

5 Thời gian xin giấy phép xây dựng nhanh Hải Dương

Theo quy định hiện hành, thời hạn xin cấp giấy phép xây dựng được tính kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Điều 102 Văn bản hợp nhất Luật xây dựng đã xác định thời gian cấp phép xây dựng như sau:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét để cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong thời gian 15 ngày. Đối với giấy phép xây dựng công trình bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép sữa chữa nhà, giấy phép di dời là 20 ngày.
Dịch vụ xin cấp phép xây dựng nhanh Hải Dương
Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư được biết lý do. Đồng thời báo cáo các cấp có thẩm quyền quản lý xem xét, giải quyết. Thời gian giải quyết không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định ở khoản này.
Thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo sẽ được thực hiện dựa theo quy định của pháp luật về quảng cáo.
=> Theo quy định, thời gian cấp giấy phép xây dựng sẽ từ 25-30 ngày tùy theo loại công trình xây dựng.

6 Mức phạt khi xây dựng nhà không có giấy phép xây dựng nhanh Hải Dương

Khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng khi chưa có giấy phép như sau:
Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng với hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ không có giấy phép trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử, văn hóa tại vùng nông thôn.
Phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ mà không có giấy phép xây dựng ở khu vực thành thị.
Lưu ý: Khu vực thành thị bao gồm khu vực nội, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của xã; thị trấn (theo khoản 1 Điều 3 của Luật Quy hoạch đô thị 2009). Khu vực nông thôn là các khu vực còn lại.

7 Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhanh Hải Dương

Quy trình chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xây dựng khá phức tạp và tốn nhiều thời gian lựa chọn các công ty cung cấp dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhanh Hải Dương. Chỉ cần cung cấp các loại giấy tờ cần thiết theo quy định, những việc còn lại công ty sẽ thực hiện giúp bạn.
Công ty sân vườn Tam Hoa là đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép xây dựng uy tín nhận được nhiều đánh giá phản hồi tích cực của khách hàng. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, chu đáo, trách nhiệm với công việc, đảm bảo cho quá trình xin cấp giấy phép xây dựng được thực hiện nhanh chóng, không làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình của bạn. 
Cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng tại tất cả các quận, huyện ở Hải Dương và nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước. Cùng với đó là mức giá hợp lý, không phát sinh bất kỳ một khoản chi phí nào trong quá trình xin giấy phép xây dựng.
Tin tức liên quan